תמצית החלטות הועד

בעמוד זה ירוכזו תמצית החלטות הועד על בסיס הפרוטוקולים שפורסמו.

תמצית ההחלטות נתלת על לוח המועדון לאחר פרסום הפרוטוקול המקורי.

חברי המועדון החפצים לראות את הפרוטוקול המקורי יפנו למנהל המועדון.

תמצית מישיבת ועד מס 9 שנערכה ב 17.12.17

תמצית מישיבת ועד מס 8 שנערכה ב 13.11.17

תמצית מישיבת ועד מס 7 שנערכה ב 18.9.17

תמצית מישיבת ועד מס 6 שנערכה ב 10.7.17

תמצית מישיבת ועד מס 5 שנערכה ב 12.6.17

תמצית מישיבת ועד מס 4 שנערכה ב 8.5.17

תמצית מישיבת ועד מס 3 שנערכה ב 20.3.17

תמצית מישיבת ועד מס 2 שנערכה ב 13.2.17

תמצית מישיבת ועד מס 1 שנערכה ב16.1.17

תמצית מישיבת ועד מס 11 שנערכה ב 6.11.16

תמצית מישיבת ועד מס 9 שנערכה ב 5.9.16

תמצית מישיבת ועד מס 6 שנערכה ב 6.6.16

תמצית מישיבת ועד מס 4 שנערכה ב 18.4.16

תמצית מישיבת ועד מס 3 שנערכה ב 7.3.16

תמצית מישיבת ועד מס 2 שנערכה ב 8.2.16

תמצית מישיבת ועד מס 5 שנערכה ב 9.6.15

תמצית מישיבת ועד מס 7 שנערכה ב 25.7.16

תמצית מישיבת ועד מס 4 שנערכה ב 4.5.15

תמצית מישיבת ועד מס 3 שנערכה ב 2.3.15

תמצית מישיבת ועד מס 2 שנערכה ב 2.2.2015

תמצית מישיבת ועד 1 שנערכה ב 5.1.15

תמצית מישיבת ועד מס' 1 שנערכה ב  6.1.14

תמצית מישיבת ועד מס' 2 שנערכה ב 3.2.14

תמצית מישיבת ועד מס' 3 שנערכה ב 07.04.14

תמצית מישיבת ועד מס' 5 שנערכה ב 9.6.14

תמצית מישיבת ועד מס 6 ו7 שנערכו ב14.7 ו22.7 2014

תמצית מישיבת ועד מס 8 שנערכה ב 8.9.2014

תמצית מישיבת ועד מס 9 שנערכה ב 6.10.2014

תמצית מישיבת ועד מס 10 שנערכה ב 10.11.14

תמצית מישיבת ועד מס 11 שנערכה ב 8.12.14

תמצית מישיבת ועד מס 12 שנערכה ב 12.12.2015