מוסד הועד וחבריו

 

ועד המועדון , מונה 14 חברים, נבחר כדלהלן: 7 מחבריו –נבחרים ע"י המייסדים מקרב חבריהם.

יתר ה-7  נבחרים בבחירות באסיפה הכללית של חברי המועדון, המתקיימת אחת לשנתיים.

 הועד הנבחר ממנה מתוכו יו"ר. וועדות יעודיות(תרבות, ליגה, ספונסורים, כספים וכד').

 הועד מתכנס אחת לחודש ודן בנושאים שונים  של המועדון, ומקבל החלטות.

 ועדת המשמעת נבחרת על ידי האסיפה הכללית מידי שנה וועדת ביקורת נבחרת על ידי האסיפה הכללית מידי שנתיים.

להלן רשימת חברי הועד והועדות השונות :

חברי ועד המועדון:

איציק מינץ – יו"ר,  שלום צוק – מזכיר, יעל ויטלה – גזברית, מאיר כהן,  ג'נין שטראוס, רוני גולדמן, מתי דה קסטרו, אילן דסאו, עדי דיסקין, אודי הירשפלד, שמואל לב, עזרא נגרין, יעקב פייבל, ישראל קליר, מאיר רוזנטל.

להלן עיקרי תפקידי הוועד –

  1. מנהל את כל ענייני העמותה ומוציא לפועל את החלטות האסיפה הכללית.
  2. מזמין אסיפות כלליות וקובע את זמנן וסדר יומן.
  3. מנהל את תקציב המועדון.
  4. מקבל/מרחיק חברים למועדון.
  5. דואג לחיים החברתיים של חברי המועדון.
  6. מגיש לאסיפה הכללית דו"ח מפורט

ועדת ביקורת:

– אילן אולסקר – יו"ר,  גיל אורי, אלכס ליביס.

  1. הועדה מבקרת את הנהלת הספרים, הקופה וכול המסמכים השייכים להם ומביעה את דעתה על כך בפני ועד המועדון והאסיפה הכללית.
  2. חברי הועדה רשאים להשתתף בישיבות הועד אך מבלי זכות הצבעה.
  3. ועדת הביקורת חייבת לחתום על הדוח הכספי המוגש לרשם העמותות מידי שנה.

ועדת משמעת:

הועדה נבחרת על ידי האסיפה הכללית מידי שנה ובוחרת מתוכה יו"ר ומזכיר.

להלן שמות חברי הועדה –

יעקב פייבל – יו"ר,  שלום צוק – מזכיר, אמנון וינר, מתי דה קסטרו, משה לובצקי, ניסים דואק, קריגסמן אוסקר, דני אהרוני, גני חיים, עזריאל דנציגר, יוסי מילצקי, רפי מלמן, חיים פרי,  חיים קוצינסקי, ישראל קליר.

עיקרי תפקידי ועדת המשמעת –

שופטת ומוציאה פסקי דין בסכסוכים בין חברי העמותה.

פסקי הדין מוצאים לפועל על ידי הועד.

יו"ר ועדת משמעת ממנה צוות שיפוטי לכול מקרה והוא  עצמו משתתף אך ורק במקרים שבהם הוגש ערעור.

ועדת ערעורים –

ניתן לערער על כול פסק דין בפני ועדת ערעורים המורכבת מיו"ר ועדת המשמעת, יו"ר הועד, מאמן ראשי.

ועדת כספים:

יו"ר איציק מינץ, יעל ויטלה – גזברית, מאיר כהן ועדי דיסקין.

ועדת ספונסרים:

יו"ר – איציק מינץ, מתי דה קסטרו, מיקי סבירסקי.

ועדת תקנון וניסוח כללי התנהגות :

יו"ר – עדי דיסקין, ג'נין שטראוס, יעקב פייבל.

ועדת ספורט:

יו"ר יעקב פייבל, מתי דה קסטרו, יעל ויטלה, מאיר רוזנטל, עדי דיסקין, אילן דסאו.

ועדת תרבות:

יו"ר – יעל ויטלה, מני גבעולי, ג'נין שטראוס, יעקב פייבל ומשה חתואלי.

ועדת קבלת חברים חדשים:

יו"ר – אודי הירשפלד, יעקב פייבל, נגרין עזרא, מאיר רוזנטל.

ועדת מחשוב:

יו"ר – יעקב פייבל, יעל ויטלה, רוני גולדמן.