מוסד "המייסדים" וחבריו

עמותת מכבי צפון תל אביב – מועדון טניס נוסדה ונרשמה בשנת 1977. באותו מועד נכתב ונרשם תקנון האגודה, לה שתי מטרות בלבד:
לנהל מועדון טניס וללמד טניס בני נוער ומבוגרים ולחנך לספורט.

לאגודה יש 3 סוגי חברים: מייסדים, פעילים, ידידים.
על כולם חלות החובות ולכולם יש כמעט אותן זכויות.ידידים, להבדיל מפעילים– לא עוסקים בפעילות ספורטיבית. מייסד – הינה חברות מתחילת דרך המועדון, או מי שתרם רבות למועדון בדרכים שונות.
מספר המייסדים לא יעלה על 24. המייסדים רשאים לבחור מחליף למייסד שנפטר.המייסדים הינם חברים –קרי, משלמים דמי החבר למועדון. ברבות השנים חדלו מייסדים מספר להיות חברי מועדון ובמקומם בחרו המייסדים חברי מועדון אחרים.
בין היתר, המייסדים בוחרים מבין עצמם 7 חברים לועד המועדון, ו- 7 אלו לא עומדים לבחירות באסיפה הכללית.

להלן רשימת המייסדים:

 1. אבי קליין
 2. הרולד ינקלוביץ'
 3. עדי דיסקין
 4. מאיר כהן
 5. שמואל לב
 6. נגרין עזרא
 7. ג'נין שטראוס
 8. שי עודד
 9. מינץ יצחק
 10. יוסי וסרמן
 11. הלל הורביץ
 12. רובי בלאו
 13. יוסי גלצר
 14. מיקי סבירסקי
 15. משה חתואלי
 16. מני גבעולי
 17. אילן דסאו