תקנון ונהלי העמותה

מכבי צפון תל אביב הינו מועדון חברים הפועל מתוקף תקנון העמותה הרשום ברשם העמותות ומקובץ נהלים המאפשרים את תפעולו השוטף. להלן המסמכים העיקריים שעל פיהם פועל המועדון (קבצים להורדה):takanon

  1. תקנון העמותה: תקנון העל של המועדון שאושר באסיפה הכללית הראשונה עם הקמת המועדון  בשנת 1977 ואושר  ע"י רשם העמותות.
  2. כללי התנהגות: הקוד האתי של המועדון הכולל את נהלי המועדון-שעות פעילות, הזמנת מגרשים, התנהגות בין חברים וכד'.
  3. תקנון המשמעת: מגדיר את כללי המשמעת של כלל חברי המועדון ואת תהליך הטיפול המשמעתי.

מעבר למסמכים העיקריים קיימים נהלים בעניינים שונים (קבצים להורדה):

  1. נוהל קבלת חבר חדש + טופס קבלת חבר חדש
  2. נוהל שימוש בלוח המודעות של המועדון
  3. נוהל הגשת תלונה