הרצאה בנושא האטום – מנחם טילמן

לחברים שלום,
ביום שישי האחרון פתחנו את מיזם התרבות במועדון בהרצאתו המאלפת של ההיסטוריון מנחם טילמן בנושא פרויקט האטום של ישראל. בהרצאה השתתפו 45 חברים.
Tilmanמנחם חוקר תולדות ישראל בעת החדשה ובהתמחות של שני העשורים הראשונים של המדינה.
בהרצאתו תיאר מנחם את תהליך הגעתה של המדינה ליכולת גרעינית – הכל על פי מקורות זרים.
החל בהנבטת התהליך על ידי בן גוריון במחנות ההשמדה שבו אמר – אנו חייבים להגיע ליכולת הגרעינית על מנת למנוע את הזוועות שעמינו עבר.lecture
תרומתו של שמעון פרס הייתה מכרעת בקידום הפרויקט מול ממשלת צרפת שהייתה ממקימי הכור הישראלי.
המדינה שבראשית שנותיה חייה בצנע הקצתה משאבים אדירים למימוש התוכנית ובסיוע מסיבי של יהדות העולם שגייסה כדי מחצית הפרויקט והבולטים שבהם משפחות רוטשילד ווולפסון.