אליפות המועדון

אחת לשנה, בחודש דצמבר, נערכת תחרות פנימית –"אליפות המועדון", המסכמת את הפעילות השנתית.