logo
logo

הודעות המועדון

הודעה על זימון אסיפה כללית

 

מכבי צפון תל אביב ( ע"ר)

 

הודעה על זימון אסיפה כללית

 

 

על פי סעיף 14 לתקנון העמותה ניתנת בזאת הודעה על זימון אסיפה כללית של חברי העמותה.

האסיפה תתקיים ביום חמישי 10.1.19במשרדי העמותה , שדרות רוקח 73, תל אביב בשעה 17.30.

באם  בשעה שנקבעה  לפתיחת האסיפה לא יהיה מנין חוקי תדחה פתיחת האסיפה ב- 30 דקות ותפתח בכל מספר של חברים נוכחים.

סדר היום:

 1. בחירת יו"ר ומזכיר האסיפה.
 2. דו"ח יו"ר ועד העמותה.
 3. בחירת רואה חשבון לשנת 2019
 4. דיון כללי.
 5. בחירת מוסדות העמותה:
 • ועד העמותה ( 7 חברים )
 • ועדת ביקורת ( 3 חברים )

 

 

 

                                                                         מינץ יצחק,  יו"ר ועד העמותה 

                                  

הנחיות נוהל:

 1. כל חבר המעוניין להיבחר לאחד ממוסדות העמותה יגיש את מועמדותו , עד 3.1.19שעה 12:00, על טופס הרשמה אותו ניתן יהיה לקבל במשרד העמותה בשעות הפעילות,
 2. את הטפסים יש למסור למנהל המועדון .
 3. מועמדות שתוגש לאחר המועד הנקוב לא תלקח בחשבון.
 4. שמות המועמדים יפורסמו על לוח המודעות של המועדון לא יאוחר מיום ראשון 6.1.19.
 5. רק חברים בעלי ותק של חמש שנים יכולים להיבחר לוועד.
 6. זכאים  להצביע באספה הכללית רק חברים בעלי ותק של שנה.
 7. כל חבר שיגיע להשתתף באסיפה ירשם אצל מנהל המועדון ויקבל מועדת הקלפי טופס הצבעה בו ישתמש להצבעה בבחירות.
 8. ועדת הקלפי תפרסם את תוצאות הבחירות  תוך 48 שעות.
 9. הבחירות יהיו חשאיות.

גלריית תמונות

img_0570 img_0613 img_0616 img_0621 img_1555 img_1572 img_1577 img_1605 img_1658 img_2371 img_2403 img_2570 img_6301 img_6545 img_6568 img_6659

רעיונות? הצעות? בקשות?
הקליקו כאן לתיבת הפניות

השותפים שלנו: