logo
logo

הודעות המועדון

סגירת המועדון בשל הסגר

חברים שלום לכולם
אנו נאלצים לסגןר את המועדון לפי הוראה חד משמעית של עירית תל אביב שהעבירה הוראה כתובה לסגירה של כל מתחמי הספורט ובפרט מגרשי טניס.
אנו נודיע כשיהיו חדשות בנושא.
גמר חתימה טובה ובריאות לכולם
אודי

גלריית תמונות

img_0570 img_0613 img_0616 img_0621 img_1555 img_1572 img_1577 img_1605 img_1658 img_2403 img_2570 img_6301 img_6545 img_6568 img_6648 img_6659

רעיונות? הצעות? בקשות?
הקליקו כאן לתיבת הפניות

השותפים שלנו: